چرا به یک سرویس تاکسی آنلاین دیگر نیاز داریم؟

معرفی و شروع به فعالیت سرویس‌های تاکسی آنلاین، یک مزیت خوش‌آیند برای میلیون‌ها مسافر در سراسر جهان بود. نقاط ضعف تاکسی‌های سنتی که مبتنی بر جامعه‌ای از رانندگان بی‌تفاوت به رضایت مسافران بود، راه را برای گرفتن تاکسی با لمس دکمه موبایل هموار کرد. به‌این‌ترتیب استفاده از برخی نوآوری‌های عصر جدید، فرصت کسب‌وکار متفاوتی ایجاد کرد که با رضایت مسافران همراه شد. به‌مرورزمان صنعت تاکسی آنلاین تکامل‌یافت و بالغ‌تر شد و امروزه توسط رهبران جهانی این صنعت مانند Lyft و

ادامه

فوتر سایت